نوشته‌ها

کفسابی

آب باران و آلودگی ها چه تاثیری بر نمای ساختمان میگذارند؟

/
آب باران از سطوح مسی و آلیاژ های و در پوش فلزی ساختمان به سط…