نوشته‌ها

پولیش سنگ

اگر سنگ ساختمان این مشکل را دارد، کفسابی انجام دهید

/
این مساله فقط در ساختمان های نوساز وجود ندارد، بلکه بیشتر می ت…