نوشته‌ها

ساب سنگ

ساب زدن سنگ

/
ساب زدن سنگ، ساب زنی، ساب زدن سنگ های کف، تمییز کردن سنگ، صیق…