نوشته‌ها

کفسابی در تهران,کف سابی در تهران,سنگ سابی در تهران,ساب زنی در تهران,ساب سنگ تهران,ساب زدن سنگ در تهران

/
سنگ های که در طول زمان با آسیب دیدگی یا جرم دار شدن ظاهری کثیف ی…