نوشته‌ها

کفسابی

کفسابی سنگ,کف سابی سنگ,ساب زنی سنگ,سنگ ساب تهران,ساب سنگ,ساب زن

/
دلیل های مختلفی برای کفسابی سنگ و یا ساب سنگ،ساب زنی سنگ وجو…