نوشته‌ها

پولیش سنگ

/
نقش پولیش سنگ در سنگسابی،پولیش ساختمان سنگسابی سنگسابی یا پولیش سنگ و پولیش ساختمان یک فرآوری شیری و …

براق کردن سنگ

/
براق کردن سنگ  پولیش سنگ یا در اصطلاح عامیانه ما…